Hakkımızda

 

TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar, 08 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulmakta ve denizcilik sektörü mensupları farklı Odalara üye olmakta iken, ülkemizde denizciliğin de ayrı bir Oda olarak temsil edilmesi ihtiyacından hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 24 Aralık 1981 tarih ve 2567 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile Deniz Ticaret Odalarının kurulmasına imkân tanınmıştır. Daha sonra,, Ticaret Bakanlığı’nın 04 Mayıs 1982 tarih ve 14 (630.2/201) 21262 sayılı onayı ile 26 Ağustos 1982 tarihinde “İstanbul Deniz Ticaret Odası” kurulmuştur. Başlangıçta sadece İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üye ile kurulmuş bulunan Odamız, faaliyetlerini giderek artan etkinliklerle sürdürmüştür. Deniz ticaretinin doğasında yatan evrensellik ve ihtiyaçların gerektirmesi üzerine Odamız faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi ve daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Mayıs 1989’da Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte Odamız; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki çeşitli liman kentlerinde Şubeler ve Temsilcilikler açarak, “İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası” (İMEAK) adını almıştır.

 

Oda Meclisimizin 11 Mart 1987 tarih ve 40 sayılı oturumunda İzmir Şubesinin kurulması kararı alınmıştır.Yürütme Kurulunun oluşturulması için Erdoğan YILMAZ Ergun DİNÇEL Günay YANGINERİ Metin ZORER ve İsmail KANIER görevlendirilmiştir. Yine Oda Meclisimizin 1 Temmuz 1987 tarih ve 44 sayılı oturumunda onaylanarak İzmir Şubesi’nin kuruluşu resmen tescil edilmiştir. 1 Ekim 1987 tarihinde Şube Müdürlüğüne S.Erol ÇAĞLAR atanmış 1 Şubat 1988 tarihi itibariyle de kayıt,tescil ve tahsilat işlemlerine başlanılmıştır.

 

Kuzeyde Ayvalık'tan güneyde Didim'e kadar olan bir faaliyet alanında çalışmalarına devam etmekte olan DTO İzmir Şubesi; denizciliğin yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesinin yanında, üyelerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için en uygun ortam ve olanakların sağlanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek, üyelerinin sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri sunmak ve bu sayede denizciliğin gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MECLİS BAŞKANI
NURİ DURAK
MECLİS BAŞKANI YARDIMCISI
HALUK TUNCER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YUSUF ÖZTÜRK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YARD.
MİHRİ ÇELİK
MUHASİP ÜYE
ARGUN GÜNDÜÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KENAN YALAVAÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AZİZ GÜNGÖR
MECLİS ÜYESİ
HALİL DEMİR
MECLİS ÜYESİ
ŞÜKRİYE VARDAR
MECLİS ÜYESİ
MUHSİN EMİRSOY
MECLİS ÜYESİ
TUNA İPEKKAN
MECLİS ÜYESİ
ALPER KIRKPINAR
MECLİS ÜYESİ
ALP SEZEK
MECLİS ÜYESİ
ŞEREF BADEMCİ
MECLİS ÜYESİ
HAKKI DENİZ
MECLİS ÜYESİ
GÜN ALP ERDİL
MECLİS ÜYESİ
HAKAN ERŞEN
MECLİS ÜYESİ
ONUR NEVZAT KANIER
MECLİS ÜYESİ
NECİP TERZİBAŞIOĞLU
MECLİS ÜYESİ
TEVFİK SEMİH TORT

 

DENİZ TİCARET ODASI İZMİR ŞUBESİ SORUMLULUK SAHASI

 

Gallery